ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, Επανεξέταση

30-07-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η επανεξέταση του μαθήματος Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων θα γίνει την Τρίτη 21/9/2010 18:00-21:00. Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.