ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, Eπανεξέταση μαθήματος

03-09-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές (Εισακτέοι Σεπτεμβρίου 2009) του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι η επανεξέταση του μαθήματος «Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων» με τον Αναπλ. Καθηγητή Εμ. Τσιριτάκη θα πραγματοποιηθεί στις 21.9.2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00-21.00 στην Αίθουσα 339.