ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Πρόοδος

01-10-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών ότι η πρόοδος του μαθήματος «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» με τον κ. Μ. Ανθρωπέλο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5.10.2010 στην Αίθουσα Α2 – Γρ. Λαμπράκη και ώρα 18.00-21.00.