ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Ποσοτικές Μέθοδοι, Φροντιστηριακό μάθημα

22-10-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α΄ Εξαμήνου του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι το Σάββατο 23.10.2010 θα πραγματοποιηθεί φροντιστήριο στο μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι» της Επίκ. Καθηγήτριας κας Χ. Χρίστου στην Αίθουσα 203 και ώρα 9.00-10.00.