ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Ποσοτικές Μέθοδοι, Φροντιστηριακό μάθημα

02-11-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α΄ Εξαμήνου του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι την Παρασκευή 5.11.2010 στην αίθουσα 104 και ώρα 21:00-22:00 και την Πέμπτη 11.11.2010 στην αίθουσα 001 και ώρα 21:00-22:00 θα πραγματοποιηθεί φροντιστήριο στο μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι» της Επικ. Καθηγήτριας κας Χ. Χρίστου.