ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Ποσοτικές Μέθοδοι, Ακύρωση φροντιστηριακού μαθήματος

05-11-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου εξαμήνου σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σποδών με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη ότι την Παρασκευή 5.11.2010 και ώρα 21:00-22:00 δεν θα πραγματοποιηθεί το φροντιστηριακό μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι» με την Επικ. Καθηγήτρια κα. Χ. Χρίστου.