ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων, Γ’ Εξάμηνο

18-11-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι η αναπλήρωση του μαθήματος «Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων» με τον Επικ. Καθηγητή κ. Δ. Κυριαζή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20.11.2010 στις 9:00-10:00 στην αίθουσα 204.