ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης,ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α’ Εξάμηνο

18-11-10 web.xrh 0 comment

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι στα πλαίσια του μαθήματος «ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο, θα πραγματοποιούνται φροντιστηριακά μαθήματα καθώς και εκπαίδευση στην πρόσβαση και χρήση της βάσης δεδομένων Bloomberg, κάθε Τρίτη 15:00-18:00. Αναλυτικά : 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΏΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
23.11.2010
15.00-18.00
Β002-Ισόγειο, Νεοκλασικό Κτίριο
30.11.2010
15.00-18.00
ΑΙΘ 306
7.12.2010
15.00-18.00
ΑΙΘ 306
14.12.2010
15.00-18.00
ΑΙΘ 306
21.12.2010
15.00-18.00
ΑΙΘ 306
18.1.2011
15.00-18.00
Β002-Ισόγειο, Νεοκλασικό Κτίριο