ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Κυβερνήσεις Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Φροντιστηριακά Μαθήματα

24-11-10 web.xrh 0 comment

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι στα πλαίσια του μαθήματος «ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο, θα πραγματοποιηθούν φροντιστηριακά μαθήματα καθώς και εκπαίδευση στην πρόσβαση και χρήση της βάσης δεδομένων Bloomberg, κάθε Σάββατο.Αναλυτικά : 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΏΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
4.12.2010
10.00-14.00
ΑΙΘ 203
11.12.2010
8.00-9.00
ΑΙΘ 203
18.12.2010
8.00-10.00
ΑΙΘ 203
15.1.2011
8.00-10.00
ΑΙΘ 203
22.1.2011
8.00-10.00
ΑΙΘ…..
29.1.2011
8.00-10.00
ΑΙΘ …..
5.2.2011
8.00-10.00
ΑΙΘ …..
12.2.2011
8.00-10.00
ΑΙΘ…..

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ