ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Κυβερνήσεις Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι

24-11-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι το Σάββατο 4.12.2010 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα : «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» με τον Καθηγητή Α. Αντζουλάτο και «Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι» με τον Καθηγητή Γ. Κατσιμπρή και Αναπλ. Καθηγητή Εμ. Τσιριτάκη. Η αναπλήρωση του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι» με τον Καθηγητή Γ. Κατσιμπρή και Αναπλ. Καθηγητή Εμ. Τσιριτάκη θα γίνει το Σάββατο 11.12.2010 στις 9:00-10:00 στην αίθουσα 203.