ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης, Ακύρωση φροντιστηριακού μαθήματος, Ά Εξάμηνο

15-12-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές (Εισακτέοι Οκτωβρίου 2010) του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική ότι το φροντιστηριακό μάθημα την Τρίτη 21.12.2010, στα πλαίσια του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία», δεν θα πραγματοποιηθεί.