ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Έκτακτο μάθημα

21-12-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι το Σάββατο 8.1.2011 και ώρα 12:30-15:00 στην αίθουσα 339 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διάλεξη στο μάθημα «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» με τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο.