ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Έκτακτο μάθημα

21-12-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική ότι το Σάββατο 8.1.2011 στην αίθουσα 338 και ώρα 9:30-12:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτο μάθημα «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» με τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο