ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Ακύρωση έκτακτου μαθήματος

22-12-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική ότι το Σάββατο 8.1.2011 το έκτακτο μάθημα «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» με τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο δεν θα πραγματοποιηθεί.