ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Ακύρωση φροντιστηριακού

12-01-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α΄ Εξαμήνου του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι το φροντιστηριακό μάθημα την Τρίτη 18.1.2011 στα πλαίσια του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» δεν θα πραγματοποιηθεί.