ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Αίθουσες Εξετάσεων, Γ Εξάμηνο

13-01-11 web.xrh 0 comment

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους δευτεροετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι οι αίθουσες των εξετάσεων θα είναι οι εξής :

  • Πέμπτη 20/1/2011 στην αίθουσα 339 και ώρα 18:00-21:00 εξέταση μαθήματος «Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική» με τον Λέκτορα κ. Ν. Εγγλέζο
  • Παρασκευή 21/1/2011 στην αίθουσα 203 και ώρα 18:00-21:00 εξέταση μαθήματος «Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων» με τον Επικ. Καθηγητή κ. Δ. Κυριαζή
  • Σάββατο 22/1/2011 στην αίθουσα 203 και ώρα 10:00-13:00 εξέταση μαθήματος «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής» με τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο & κ. Γ. Κόντο
  • Σάββατο 22/1/2011 στην αίθουσα 203 και ώρα 13:00-16:00 εξέταση του μαθήματος «Τραπεζική Λογιστική» με τον κ. Γ. Κόντο