ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Ακύρωση Μαθημάτων, ‘Α Εξάμηνο

21-01-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι το Σάββατο 22.1.2011 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» και «Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι», για την αναπλήρωση τους θα ειδοποιηθείτε με νεώτερη ανακοίνωση.