ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Κυβερνήσεις Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Ακύρωση φροντιστηριακού μαθήματος

21-01-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι το Σάββατο 22.1.2011 δεν θα πραγματοποιηθεί το φροντιστηριακό μάθημα στα πλαίσια του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία».