ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Αναπλήρωση μαθήματος, ‘Α Εξάμηνο

24-01-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι την Τετάρτη 26.1.2011 και ώρα 18.15-21.00 στην αίθουσα 102 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» με τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο και την Τετάρτη 02.02.2011 και ώρα 18:15-21:00 στην αίθουσα 102 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι» με τους Καθηγητή κ. Γ. Κατσιμπρή και Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ε. Τσιριτάκη.