ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Αίθουσες Εξετάσεων, ‘Α Εξάμηνο

28-01-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι οι αίθουσες των εξετάσεων του α εξαμήνου θα είναι οι εξής :

  • Σάββατο 19.2.2011 στην αίθουσα 203 και ώρα 10:00-13:00 εξέταση μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» με τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο
  • Σάββατο 26.2.2011 στην αίθουσα 203 και ώρα 10:00-13:00 εξέταση μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι» με τους Καθηγητή κ. Γ. Κατσιμπρή & Αναπλ. Καθηγητή Εμ. Τσιριτάκη