ΠΜΣ Executive, Κυβερνήσεις Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Επανεξέταση

10-03-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές (Εισακτέοι Σεπτεμβρίου 2010) του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι η επανεξέταση του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29.3.2011 και ώρα 18:00-21:00 στην αίθουσα Α001-Κεοκλασικό Κτίριο.