ΠΜΣ Executive, Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Έκτακτο μάθημα

14-03-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι το Σάββατο 19.3.2011 και ώρα 11.15-15.00 στην αίθουσα 203 θα πραγματοποιηθεί έκτακτο μάθημα «Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» με τον Καθηγητή κ. Γ. Διακογιάννη.