ΠΜΣ Χρημ. & Τραπ., ΠΜΣ Executive, Διδακτορικό, Erasmuus 2011-2012

12-04-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της διμερούς συμφωνίας ERASMUS του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του UNIVERSITE DE LIMOGES (Γαλλία) για το έτος 2011-2012, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των μεταπτυχιακών πρoγραμμάτων καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους μέχρι την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 στη γραμματεία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα περάσουν από συνέντευξη την Πέμπτη 14 Απριλίου, ώρα 18:05, από τον Επ. Καθηγητή κ. Ν. Κουρογένη (γραφείο 332). Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί είναι 2 για τα μεταπτυχιακά προγράμματα και 1 για τους υποψήφιους διδάκτορες. Πληροφορίες για το πανεπιστήμιο της Limoges μπορούν να βρούν όσοι ενδιαφέρονται στον ιστότοπο http://www.fdse.unilim.fr/ και http://www.fdse.unilim.fr/IMG/pdf/fiche_m2brm.pdf στα Γαλλικά, ή στο http://www.unilim.fr/?lang=en (γενικές πληροφορίες) στα Αγγλικά.

Ο υπεύθυνος του τμήματος για το πρόγραμμα ERASMUS

Επ. Καθηγητής Ν. Κουρογένης