ΠΜΣ Executive, Ανακοίνωση για δήλωση θέματος διπλωματικ​ών εργασιών

04-05-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη του Τμήματος ότι πρέπει να δηλώσουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ το θέμα με τον επιβλέποντα καθηγητή για την Διπλωματικής τους Εργασία έως την Πέμπτη 12.5.2011. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έρθουν πρώτα σε επαφή με τους καθηγητές για να επιλέξουν το θέμα.