«ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», Πίνακας Επιτυχόντων

09-06-11 web.xrh 0 comment

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

«ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

 

 

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολογήσεως των αιτήσεων. Δείτε το σχετικό συνημμένο με τον πίνακα επιτυχόντων και τη διαδικασία εγγραφής.