“ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΑΝΑΛΥΣΗ” ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, Πίνακας Επιτυχόντων

10-06-11 web.xrh 0 comment

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

“ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΑΝΑΛΥΣΗ” ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολογήσεως των αιτήσεων. Δείτε το σχετικό συνημμένο με τον πίνακα επιτυχόντων και τη διαδικασία εγγραφής.