ΠΜΣ Executive, Ενημέρωση Διδάκτρων, Εισακτέοι 2011-2012

21-06-11 web.xrh 0 comment

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους επιλεγέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές (Εισακτέοι Σεπτεμβρίου 2011) του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 16 μήνες και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 9.800 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται ως εξής :

1η δόση : Ιούνιος 2011, 1.000 ευρώ και Σεπτέμβριος, 1.450 ευρώ

2η δόση : Ιανουάριος 2012, 2.450 ευρώ

3η δόση : Μάιος 2012, 2.450 ευρώ

4η δόση : Σεπτέμβριος 2012, 2.450 ευρώ