ΠΜΣ Executive, Έκτακτο μάθημα, Αλλαγή αίθουσας

27-06-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι το έκτακτο μάθημα «Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων» την Τετάρτη 6.7.2011και ώρα 18.15-21.00 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 108 .