ΠΜΣ Νομικών, Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης, Ακύρωση μαθήματος

04-10-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι το προγραμματισμένο μάθημα του Σαββάτου 8.10.2011 «Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης» δεν θα πραγματοποιηθεί. Για την αναπλήρωση του θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.