ΠΜΣ Χρημ. & Τραπ., Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Αναπλήρωση Μαθήματος

29-11-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική ότι την Τρίτη 20.12.2011 και ώρα 16.15-21.00 στην αίθουσα 337 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» με τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο. Η εξέταση του μαθήματος θα μεταφερθεί την Τρίτη 31.1.2012 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 338.