ΠΜΣ Χρημ. & Τραπ., Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Επανεξέταση

10-02-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική ότι η επανεξέταση του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23.2.2012 και ώρα 15.00-18.00 στο γραφείο 328.