ΠΜΣ Χρημ. & Τραπ., Παρουσίαση Μαθημάτων Επιλογής

14-03-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» του Τμήματος ότι η ενημερωτική συνάντηση για τα μαθήματα επιλογής του 3ου Εξαμήνου Σπουδών (Χειμερινό Εξάμηνο, Ακαδ. Έτους 2012-2013) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2.4.2012 στις 17.00 στην αίθουσα 339.