ΠΜΣ Χρημ. & Τραπ., Τραπεζική Διοικητική, Ακύρωση μαθήματος

22-03-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» του Τμήματος ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα την Παρασκευή 23.3.2012 «Τραπεζική Διοικητική».