ΠΜΣ Νομικών, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Αλλαγή αίθουσας

22-03-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι το Σάββατο 24.3.2012 η διδασκαλία των μαθημάτων «Ελεγκτική» και «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» με τον κ. Γ. Αληφαντή θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 335.