ΠΜΣ Executive, Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Επιπλέον μάθημα

26-03-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι την Τετάρτη 28.3.2012 και ώρα 18.00-19.30 στο εργαστήριο Η/Υ, 325 γραφείο, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διάλεξη στην εφαρμογή ασκήσεων στο πλαίσιο του μαθήματος «Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» με τον Καθηγητή κ. Γ. Διακογιάννη.
Επίσης την Παρασκευή 30.3.2012 το μάθημα «Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» από τις 18.00-19.30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 104 και από τις 19.30-21.00 στο εργαστήριο Η/Υ, γραφείο 325.