ΠΜΣ Νομικών, Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικού Δικαίου, Ακύρωση

27-03-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι την Πέμπτη 29.3.2012 δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του μαθήματος επιλογής «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικού Δικαίου».