ΠΜΣ Χρημ. & Τραπ., Σεμινάριο Bloomberg

27-03-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» & ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι την Τετάρτη 4.4.2012 στις 18.00 στο εργαστήριο Η/Υ (γραφείο 325) θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση της βάσης δεδομένων Bloomberg. Ο σκοπός της παρουσίασης είναι οι φοιτητές να μάθουν να χειρίζονται αποτελεσματικά τα στοιχεία της Bloomberg, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν στην εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας.