ΠΜΣ Χρημ. & Τραπ., Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Ακύρωση & Αναπλήρωση

02-04-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι την Τετάρτη 4.4.2012  δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του μαθήματος «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου»  και η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Μ. Τρίτη 10.4.2012 στις 10.00-13.00 στην αίθουσα 337.  Επίσης την Μ. Τετάρτη 11.4.2012 δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του μαθήματος «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου»  και η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Δευτέρα 9.4.2012 στις 10.00-13.00 στην αίθουσα 104.