ΠΜΣ Νομικών, Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικού Δικαίου, Αναπλήρωση

06-04-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι την Μ. Δευτέρα 9.4.2012 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 104 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος επιλογής «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικού Δικαίου» με τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Β. Τουντόπουλο.