ΠΜΣ Executive, Ώρες Γραφείου Καθηγητή Γ. Διακογιάννη

11-05-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Καθηγητής κ. Γ. Διακογιάννης θα δεχτεί τους φοιτητές την Τετάρτη 16.5.2012 στις 17.30-19.00 στα γραφείο του, τους φοιτητές, για τυχόν απορίες στο πλαίσιο του μαθήματος «Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου».