ΠΜΣ Executive, Σεμινάριο E-VIEWS

15-05-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με  ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο στο πρόγραμμα E-Views από τον Β. Μπαμπαλό. Συγκεκριμένα:

Πέμπτη  31.5.2012, ΑΙΘ 325, Εργαστήριο Η/Υ, 18.00-22.00