ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Σεμινάριο DataStream και Bloomberg

17-05-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με  ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο χρήσης DataStream και Bloomberg από τον Κ. Λαμπρινουδάκη. Συγκεκριμένα:

Τρίτη 22.5.2012, ΑΙΘ 325, Εργαστήριο Η/Υ, 18.00-21.00