ΠΜΣ Νομικων, Διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της θεωρίας παιγνίων, Αλλαγή αναπλήρωσης

21-05-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι η αναπλήρωση του μαθήματος «Διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της θεωρίας παιγνίων» με τον Λέκτορα κ. Δ. Βολιώτη, δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21.5.2012, αλλά την Δευτέρα 28.5.2012 στις 18.00-21.00 στην αίθουσα 002.