ΠΜΣ Executive, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Φροντιστηριακά μαθήματα

04-07-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι θα πραγματοποιηθούν φροντιστηριακά μαθήματα στο πλαίσιο του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία». Συγκεκριμένα:

 

Τετάρτη 11.7.2012

 

18.00-21.00                              

 

ΑΙΘ 204

 

Σάββατο 21.7.2012

 

9.00-12.00                              

 

ΑΙΘ 203

 

Τρίτη 24.7.2012

 

18.00-21.00                              

 

ΑΙΘ 204