ΠΜΣ Νομικών, Πρόγραμμα Επανεξέτασης Μαθημάτων Β’ Εξαμήνου

20-07-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι οι επανεξετάσεις των μαθημάτων του β εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν ως εξής :

  • Δευτέρα 23.7.2012 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 306 επανεξέταση μαθήματος «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής»
  • Δευτέρα 23.7.2012 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 306 επανεξέταση μαθήματος «Διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Θεωρίας Παιγνίων»