ΠΜΣ Νομικών, ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 29.9.2012

27-09-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι η διδασκαλία των μαθημάτων «Χρηματοοικονομική Διοικητική» και «Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης» του Σαββάτου 29.9.2012 θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα 10:00-13:00 και 13:00-16:00 στην αίθουσα 303 στο κτίριο στη Γρηγ. Λαμπράκη 21&Διστόμου (3ος όροφος) και όχι στην 336 (κεντρικό κτίριο).