ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3.10.2012

27-09-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι η διδασκαλία του μαθήματος «Θεωρία Χαρτοφυλακίου» την Τετάρτη 3.10.2012 θα πραγματοποιηθεί 18:00-21:00 στην αίθουσα Γ1, κτίριο Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Γρηγορίου Λαμπράκη 122).