ΠΜΣ Νομικών, Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης, Ακύρωση μαθήματος

15-10-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι το Σάββατο 20.10.2012 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης» με τον Καθηγητή Α. Αντζουλάτο και η αναπλήρωση του θα γίνει την Παρασκευή 19.10.2012, στις 18.00-21.00 στην αίθουσα 002.