ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Ποσοτικές Μέθοδοι – Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Αλλαγή

22-10-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23.10.2012, 18.00-21.00 στην αίθουσα Α1, ΚΕΠΠ & τη Τετάρτη 24.10.2012, 18.00-21.00 στην αίθουσα Γ1, ΚΕΠΠ.
Ενώ το μάθημα «Θεωρία Χαρτοφυλακίου» την Τρίτη 30.10.2012, 18.00-21.00 στην αίθουσα Α1, ΚΕΠΠ & τη Τετάρτη 31.10.2012, 18.00-21.00 στην αίθουσα Γ1, ΚΕΠΠ.