ΠΜΣ Τμήματος, Ενημέρωση βιβλιοθήκης

09-11-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ότι την   Δευτέρα 26.11.2012 και ώρα 17.00-18.00 (1ο Τμήμα) και 18.00-19.00 (2ο Τμήμα) στην Αίθουσα Συνεδρίων (ισόγειο κεντρικού κτιρίου) θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης.
Μεταξύ των θεμάτων θα περιλαμβάνονται : η επεξήγηση της λειτουργίας της βιβλιοθήκης, της χρήσης της, των βάσεων και των εργαλείων που διαθέτει (είδη τεκμηρίων/αναγνωστών χωροταξία, κανονισμός, κατάλογος, ψηφιακή βιβλιοθήκη, επεξεργασία ψηφιακών τεκμηρίων, κατάθεση εργασιών, χρήση των συνδρομητικών βάσεων δεδομένων και εκείνων που βρίσκονται στο Internet, χρήση του refworks),  καθώς και όποια άλλη απορία έχετε.